Overdenking

Een jongen komt uit geagiteerd uit school thuis en diens vader merkt dit op. Hij neemt zijn zoon mee en knoopt een gesprek aan waarin de zoon aangeeft straf te hebben gekregen voor het uitschelden van een andere jongen. De vader denkt na, neemt zijn zoon mee naar de schuur waar een grote massieve houten balk hangt.
Hij zegt tegen zij zoon; elke keer als je een lelijk woord gebruikt neem je een spijker en sla je deze in deze balk. Vanwege de massieve balk was dit geen makkelijke klus. Maanden gaan voorbij totdat de zoon zijn vader opzoekt en aangeeft al een week geen spijker meer in de balk te hebben moeten slaan.
Zijn vader kijkt hem trots aan en zegt, fijn jongen dan mag je nu voor elke dag dat je geen lelijke woorden hebt gebruikt een spijker eruit halen. Na wederom enkele maanden komt de zoon tot zjn vader en zegt papa de spijkers zijn eruit. Zijn vader loopt mee naar de balk, zet zich neder naast zijn zoon en zegt; kijk zoon elke spijker stond voor een lelijk woord of een gemene daad, je kan dan nog zo hard werken en de spijkers wegnemen, de gaten (wonden) blijven. Let vanaf nu goed op en overweeg goed wat je zegt of doet opdat je weet dat de dingen die je zegt of doet je niet volledig ongedaan kan maken…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *